Privacyreglement en klachtenprocedure


Mijn Thuiszorg houdt, om uw zorg zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toespassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot gegevens en het inzagerecht van de client. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Klik hier

 

Mijn Thuiszorg heeft een klachtenprocedure. Dit reglement is ingesteld ten behoeve van de opvang en behandeling van klachten over een handelswijze of gedraging van Mijn Thuiszorg of diens medewerkers. Klik hier.