Organisatie-inrichting


Mijn Thuiszorg heeft een onafhankelijk, statutair geborgd toezichthoudend orgaan ( Raad van Commissarissen) gevormd, die 1 x per 12 weken bij elkaar komt.