Organisatie-inrichting


Mijn Thuiszorg heeft een onafhankelijk, statutair geborgd toezichthoudend orgaan ( Raad van Commissarissen) gevormd, die 1 x per 12 weken bij elkaar komt. Tevens beschikt Mijn Thuiszorg over een clientenraad. De clientenraad behartigt de belangen van alle clienten van Mijn Thuiszorg. Input van de clientenraad vinden wij belangrijk.