Veranderingen in de zorg 2015


In 2015 veranderde er veel in de zorg. De overheid heeft een aantal veranderingen doorgevoerd die van invloed zijn op de uitvoering van de zorg en die consequenties hebben voor u als cliënt.Het uitgangspunt gaat veranderen. Het draait in de vernieuwde zorg minder om ziekte en gebreken, maar meer om de kwaliteit van ons leven. Om wat wel kan, in plaats van niet kan. Als je samen met onze zorgverlener gaat zoeken naar wat je nog kan, naar zijn mogelijkheden, betekent dat hoe dan ook een meer volgend zorgaanbod dan in de oude situatie. Je gaat op zoek naar de eigen kracht vervolgens naar de mogelijkheden van de familie en vrienden rondom u, dan pas komt professionele zorg en ondersteuning in beeld.

Onze zorgverlener kijkt dus niet alleen naar de beperkingen en problemen, maar vooral naar wat mensen in hun leven willen bereiken en hoe ze graag hun leven willen leiden. Kortom met een open mind wordt de cliënt nu benaderd.

Om deze zorg te krijgen werden voorheen de indicaties afgegeven door het CIZ, het Centraal Indicatie Orgaan. Nu verloopt deze aanvraag op een andere wijze en is deze zorg onderverdeeld  in vier zorgwetten:

  • de WMO,
  • de Jeugdwet
  • de Wet Langdurige Zorg
  • de Zorgverzekeringswet.

 

Om in het kort duidelijk te maken wat dit inhoudt, hebben wij dit uitgewerkt voor u. Voor meer informatie hebben wij een aantal links op de site neergezet.