Nieuws


Wmo


Vanaf dit jaar wordt de zorg in Nederland anders georganiseerd. De WMO staat voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uitgangspunt van de overheid is de mensen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen en laten wonen. Centraal hierbij staan de behoeften en eigen mogelijkheden van de mensen. Met de komst van deze nieuwe wet wordt de zorg anders georganiseerd en worden gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van deze zorg. Onder de WMO valt de volgende zorg:
 

  • Ondersteuning bieden van algemene voorzieningen, bijvoorbeeld begeleiding, participatie of huishoudelijke ondersteuning

  • Ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding


In het kort komt het er op neer dat lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ over gaan naar de gemeente de zorgverzekeringswet.

www.hoeverandertmijnzorg.nl

Voor het aanvragen van hulp kunt u terecht bij het WMO loket van uw gemeente. Als u in aanmerking komt, kunt u kiezen voor een PGB, Persoons Gebonden Budget. Met uw PGB kunt u zelf de zorg en/of hulp in huren.