Over MT


Mijn Thuiszorg biedt ambulante begeleiding en/of huishoudelijke ondersteuning aan bij u thuis. Mijn Thuiszorg heeft als uitgangspunt dat de cliënt bij ons centraal blijft staan. Het gaat om uw begeleiding/ondersteuning.  Mijn Thuiszorg gaat uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt. Het moment dat u begeleiding en huishoudelijke ondersteuning nodig heeft betekent een verandering in uw leven. Goede persoonlijke én professionele ondersteuning is daarbij van groot belang. Wij verlenen verschillende vormen van thuiszorg, waarbij u de regie heeft.