Over MT


Mijn Thuiszorg biedt ambulante begeleiding en/of huishoudelijke ondersteuning aan bij u thuis. Mijn Thuiszorg heeft als uitgangspunt dat de cliënt bij ons centraal blijft staan. Het gaat om uw zorg.  Mijn Thuiszorg gaat uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt. Het moment dat u zorg/begeleiding en huishoudelijke ondersteuning nodig heeft betekent een verandering in uw leven. Goede persoonlijke én professionele ondersteuning is daarbij van groot belang. Wij verlenen verschillende vormen van thuiszorg, waarbij u de regie heeft.