Kleine teams


De medewerkers van Mijn Thuiszorg hebben jarenlange ervaring op het gebied van Individuele begeleiding en werken nauw samen met andere organisaties ten aanzien van psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek. Wij kunnen onderstaande werkzaamheden samen met de cliënt uitvoeren met als doel het verbeteren of het behouden van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt. De doelen ten aanzien van de verschillende leefgebieden zullen worden opgenomen in een ondersteuningsplan, welke voldoet aan de kwaliteitseisen vanuit de gemeente. Hierbij maken wij gebruik van de zelfredzaamheidmatrix.

 

     Ondersteuning bieden op de volgende levensgebieden:

 

  • Het structureren van de huishouding
  • Een sociaal netwerk opbouwen
  • Medicatie management
  • (Thuis)administratie structureren, bijhouden en afhandelen.
  • Arbeidsparticipatie/dagbesteding
  • Zelfzorg en persoonlijk functioneren
  • Ondersteunen in psychisch welbevinden en de daarbij behorende contacten met GGZ instanties.