Waarom MT


Mijn Thuiszorg biedt individuele begeleiding voor cliënten die hulp nodig hebben welke gericht is op het verbeteren, stabiliseren en/of behouden van de fysieke of geestelijke gezondheid. Het doel van de individuele begeleiding is het verbeteren en/of het behouden van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt.

Soorten begeleiding 

Mijn Thuiszorg biedt drie soorten individuele ambulante begeleiding:

 

  • Individuele begeleiding licht
  • Individuele begeleiding midden
  • Individuele begeleiding zwaar

 

Mijn Thuiszorg levert alle drie de vormen van ambulante begeleiding, wij werken met geschoold personeel die onze kernwaarden onderstrepen en ervaring hebben met de indicatie begeleiding. 

 

Naast ambulante begeleiding biedt Mijn Thuiszorg huishoudelijke ondersteuning, via indicatie vanuit WMO of WLZ.. Huishoudelijke ondersteuning voor iedere client, vanaf 18 jaar, kan hiervoor via wmo loket een indicatie aanvragen. Het kan nodig zijn dat de huishoudelijke werkzaamheden overgenomen moeten worden voor kortere of langere periode. Bijvoorbeeld bij thuiskomst na ziekenhuisopname. Daarnaast wordt er huishoudelijke ondersteuning geboden in het aanleren van huishoudelijke werkzaamheden.  Doelgroep voor huishoudelijke ondersteuning is iedere client vanaf de leeftijd van 18 jaar. Clienten op leeftijd, clienten met lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen of clienten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek