Begeleiding


Mijn Thuiszorg is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een begeleidingsvraag op het gebied van psychische en/of verslavingsproblematiek. Afhankelijk van de aard van de vraag wordt een passend begeleidingsplan met en voor u gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt waarbij deze voortdurend de eigen regie houdt. Indien nodig ondersteunt de begeleider in meer of mindere mate. Indien gewenst wordt uw sociale netwerk meegenomen. Is er geen of onvoldoende sociaal netwerk dan ondersteunen wij bij het opbouwen hiervan.

Begeleiding kan u helpen bij onder andere de volgende situaties:

  • psychische problemen
  • het draaiende houden van uw huishouden
  • geldzaken, schulden en administratie
  • leren omgaan met een handicap, beperking, chronische ziekte, dementie
  • het opbouwen van sociale contacten, vriendschappen
  • het oppakken van een dag- en vrijetijdsbesteding (hobby, werk)
  • de aanpak van een verslaving (alcohol, drugs)
  • (over)belasting bij mantelzorger

Wij richten ons op een brede zorgvraag en investeren in samenwerking met gespecialiseerde ketenpartners. Hierbij wordt duidelijk gekozen door Mijn Thuiszorg om de vertaalslag te maken van het specialisme naar de situatie van het individu of het gezin thuis. Ook andersom (van thuissituatie naar ketenpartner) wordt deze samenwerking gezocht.