Psychogeriatrische zorg


Mensen met een psychoogeriatrische aandoening, kunnen te maken hebben met beperkingen van geestelijke vermogens en toenemende cognitieve beperkingen. Vaak zijn hier stoornissen van lichamelijke aard aan gerelateerd die ook nog eens de psyche en het gedrag beinvloeden. Denk aan dementie en stofwisselingsziekten. Dit kan leiden tot verminderde zorg voor zichzelf of gevaar voor zichzelf en voor anderen. Mijn Thuiszorg heeft ervaring in de verzorging en verpleging van de psychogeriatrische client. Zorg die verleend wordt betreft bijvoorbeeld de client uit bed helpen, douchen en verzorgen van de maaltijden. Hierbij gaan onze zorgtverleners altijd uit van een  benaderingswijze die aansluit bij de belevingswereld van de client.