Chronische zorg


Als u een chronische ziekte heeft, dan heeft u daarmee hoogstwaarschijnlijk de rest van uw leven mee te maken. Vaak betekent een chronische ziekte een ingrijpende gebeurtenis die ervoor zorgt dat u steeds weer opnieuw een evenwicht moet zoeken tussen de gevolgen van uw ziekte en de behandeling en de eisen die dat aan uw leven en levensstijl stelt. De klachten zijn voor een deel te behandelen of te verlichten, maar de ziekte zelf is meestal niet te genezen. U ervaart vaak problemen met deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. U zult geregeld afwegingen moeten maken tussen uw persoonlijke wensen en aanpassingen die uw ziekte van u eisen. Wij kunnen u op een aantal gebieden ondersteuning geven.

Ukunt hierbij denken aan ondersteuning:

  • bij de uitvoering van de zorg.
  • Als ondersteuning bij de therapie.
  • Bij het vergemakkelijken van uw dagelijks leven.
  • Bij het ondersteunen van uw zelfredzaamheid en regie over uw leven.
  • Bij het verwerken van het chronische karakter van uw ziekte.

Onze ervaring leert dat mensen met een chronische ziekte, vaak goed in staat zijn om aan te geven welke wensen en behoeften zij hebben ten aanzien van hun zorg.