Evaluatie zorgverlening


Met regelmaat wordt de zorgverlening samen met u geëvalueerd. Hierbij wordt tevens gekeken naar de kwaliteit van zorg welke vallen onder kwaliteitskader VV&T en/of het Drents kwaliteitskader. Hier kunt u aangeven of alles naar wens verloopt en of er gestuurd moet worden in de mate van zorg die u ontvangt. Dit wordt door uw zorgverlener accuraat bijgehouden in uw zorgplan. Tevens wordt door de zorgverlener bekeken of de zorg die u krijgt op de juiste manier gefinancieerd wordt.