Evaluatie begeleiding/ondersteuning


Met regelmaat wordt de begeleiding/ondersteuning samen met u geëvalueerd. Hierbij wordt tevens gekeken naar de kwaliteit van begeleiding welke vallen onder het Drents kwaliteitskader. Hier kunt u aangeven of alles naar wens verloopt en of uw doelen behaald zijn of niet en wordt bekeken of de uren in de mate van ondersteuning die u ontvangt, nog bij u passen.. Dit wordt door uw begeleider accuraat bijgehouden in uw ondersteuningsplan. Tevens wordt door de begeleider bekeken of de ondersteuning die u krijgt op de juiste manier gefinancieerd wordt.