Evaluatie dienstverlening en clienttevredenheid


Met regelmaat wordt de dienstverlening samen met u geëvalueerd. Hier kunt u aangeven of alles naar wens verloopt en of er gestuurd moet worden in de mate van zorg die u ontvangt. Dit wordt door uw zorgverlener accuraat bijgehouden in uw zorgplan. Krijgt u vanuit Mijn Thuiszorg begeleiding en of huishoudelijke ondersteuning dan is er sprake van een ondersteuningsplan. Dit plan zal samen met u en de wmo consulent geëvalueerd en of bij worden gesteld. Afhankelijk van de doelen zal worden bekeken of de indicatie wordt verlengd of beëindigd zal worden.

 

Cliënttevredenheid

 

Mijn Thuiszorg laat bij elke dienstverlening een tevredenheidsenquête achter om op deze wijze de cliënttevredenheid duidelijk in kaart te brengen.

De mogelijkheid bestaat voor cliënten om op zorgkaartnederland.nl een waardering over de geleverde dienstverlening achter te laten. Wij bevelen het gebruik van de zorgkaart van harte aan, zijn blij met de waarderingen die worden geplaatst en pakken eventuele aandachtspunten direct op.