Aanvragen Begeleiding en/of huishoudelijke ondersteuning


Kosten, indicaties en PGB


Huishoudelijke hulp en/of ondersteuning in ambulante begeleiding kan via het wmo loket van de gemeente worden aangevraagd. De uren huishoudelijke hulp en/of begeleiding worden betaald vanuit gemeente, volgens een vast tarief. Als client betaald een een eigen bijdrage welke via het CAK in rekening wordt gebracht.

 

Als u een WLZ indicatie heeft wordt de huishoudelijke hulp en/of begeleiding betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor eventuele aanvullende diensten.

 

Als u een WLZ indicatie heeft en middels en persoonsgebonden budget zorg inkoopt krijgt u het PGB niet meer op uw eigen rekening maar betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgverleners. Het zorgkantoor zal vooraf controleren of u uw PGB mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. De indicatie voor de WLZ wordt gesteld door het CIZ. Het zorgkantoor stelt vervolgens het budget vast.

Huishoudelijk hulp en/of begeleiding kan ook via PGB.