Kosten, indicaties en PGB


Wijkverpleging wordt betaald door uw zorgverzekeraar. U bent geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico. Mijn Thuiszorg heeft voor het leveren van wijkverpleging met alle een groot aantal Zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Als u een WLZ indicatie heeft wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. U betaalt over de geleverde zorg een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor eventuele aanvullende diensten.

Het persoonsgebonden budget voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt betaald door uw zorgverzekeraar. Als u een herindicatie nodig heeft kan de wijkverpleegkundige van Mijn Thuiszorg vaststellen wat u aan zorg nodig heeft.

Als u een WLZ indicatie heeft en middels en persoonsgebonden budget zorg inkoopt krijgt u het PGB niet meer op uw eigen rekening maar betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw zorgverleners. Het zorgkantoor zal vooraf controleren of u uw PGB mag besteden aan de zorg die u wilt inkopen. De indicatie voor de WLZ wordt gesteld door het CIZ. Het zorgkantoor stelt vervolgens het budget vast.

Indicaties voor WMO moeten worden aangevraagd en worden betaald vanuit de gemeente.