Aanvragen Begeleiding en/of huishoudelijke ondersteuning


Indicatie aanvragen


WMO (Wet maatschappelijke opvang) Indicaties voor begeleiding en of huishoudelijke ondersteuning komen bij Mijn Thuiszorg binnen via iwmo door de desbetreffende gemeenten.

Mijn Thuiszorg kan huishoudelijke ondersteuning bieden in de volgende gemeenten; Hoogeveen, De Wolden en Meppel.

Mijn Thuiszorg kan ambulante begeleiding bieden in de volgende gemeenten; Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld en Assen.

WLZ (Wet langdurige zorg) indicaties worden meestal vanuit revalidatiezorg aangemeld bij Mijn Thuiszorg. Hierbij kan ook sprake zijn van een samenwerking met een andere zorgaanbieder. Bijvoorbeeld dat de ene aanbieder de zorgverlening doet en een andere aanbieder begeleiding of huishoudelijke ondersteuning.

Sinds 2021 is er de indicatie WLZ GGZ. Ook voor deze indicatie kan Mijn Thuiszorg een de benodigde ondersteuning en/of begeleiding bieden.