Mijn Thuiszorg


Mijn Thuiszorg gaat uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt. Het moment dat u begeleiding en huishoudelijke ondersteuning nodig heeft betekent een verandering in uw leven. Goede persoonlijke én professionele ondersteuning is daarbij van groot belang. Wij verlenen ambulante begeleiding en/of huishoudelijke ondersteuning, waarbij u de regie heeft. Mijn Thuiszorg kent geen wachttijden. Wij werken met kleine vaste teams, die u zoveel mogelijk het gevoel zullen geven dat u de dienstverlening als Mijn Thuiszorg ervaart. Ambulante begeleiding wordt geboden in de gemeenten; Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld en Assen. Huishoudelijke ondersteuning wordt geboden in Hoogeveen, De Wolden en Meppel.


Heeft u vragen ? Neem gerust contact met ons op 0528-233509